Thursday, December 07, 2006

Tereza, the host of Czechs in America podcast, was interviewed by Victor Cajiao for his podcast, Immigration Tales, about her immigration experience. You can listen to the interview here. Don't forget to give your feedback!

***

S Terezou nahrál rozhovor o její zkušenosti s emigrací Victor Cajiao na svém podcastu zvaném Immigration Tales. Rozhovor si můžete poslechnout zde. Nezapomeňte zanechat připomínky!

Thursday, November 23, 2006

This episode features an interview with Katya Kohoutová Heller, who was born to an American mother and Czech father and raised in Czechoslovakia. She was educated as an interpreter and translator at Charles University in Prague. In late 1989 and 1990 she worked as an interpreter and press spokesperson for the Civic Forum. Since 1986 she has lived mostly in the United States and has been affiliated with numerous artists, arts organizations and commercial galleries as a special projects manager, dealer and curator. She served as the interpreter and representative for Stanislav Libenský and Jaroslava Brychtová until Professor Libenský’s death in February 2002. Currently she is affiliated with Heller Gallery, an art gallery in New York City.

Heller has lectured on Czech glass sculpture at the Sydney College of the Arts, the Seattle Art Museum, Grounds for Sculpture, the Pilchuck Glass School and the Museum of Glass in Tacoma, WA. She is presently a member of the Board of Directors of UrbanGlass, a non-profit arts organization in Brooklyn, New York and also serves as the Chairperson of the Advisory Board of the Czech Center - New York.

***

V tomto dílu uslyšíte rozhovor s Káťou Kohoutovou Heller, která vyrůstala s americkou maminkou a českým tatínkem v Československu. Vystudovala překládání a tlumočení na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1989 a 1990 pracovala jako tlumočnice a tisková mluvčí pro Občanské forum. Od roku 1986 žije převážně ve Spojených státech a věnuje se práci v oboru výtvarného umění jako vedoucí speciálních projektů, prodejce umění a kurátor. Působila jako tlumočnice a zastupitelka Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové až do úmrtí profesora Libenského v únoru 2002. V současné době pracuje v Heller Gallery v New Yorku.

Káťa Kohoutová Heller přednášela na téma české sklo v Sydney College of the Arts, Seattle Art Museu, Grounds for Sculpture, the Pilchuck Glass School a Museu skla v Tacomě ve state Washington. Je členkou správní rady neziskové organizace UrbanGlass v Brooklynu. Také je předsednicí dozorčí rady Českého centra v New Yorku.

Wednesday, November 01, 2006

Here is the Czech language version of my interview with John Velehradsky. See previous post for details about this interview.

***

Zde je česká verze rozhovoru s Johnem Velehradským. Detajly o tomto rozhovoru najdete v minulém "postingu."

Thursday, October 19, 2006

For the latest episode, episode 6, of Czechs in America I interviewed John Velehradsky, president of the Czech Society of Oregon. John is a first generation American, born to parents who immigrated to the United States from Bohemia, or what is now known as the Czech Republic, in the early 1900's. John, an engineer by trade, has been doing extensive research on his family and his Czech heritage, and has been able to trace his ancestors back thirteen generations.

In this interview, John talks about his Czech heritage and about the Czech Society or Oregon.

A Czech version of this interview will be available shortly.

***

V novém, tedy šestém dílu podcastu Češi v Americe uslyšíte rozhovor s Johnem Velehradským, presidentem združení Čechů v Oregonu, neboli Czech Society of Oregon. Johnovi rodiče byli Češi, jež emigrovali do Spojených států na počátku dvacátého století. John, který je povoláním inženýrem, se už nějakou dobu věnuje svému zájmu o českou kulturu a zabývá se taktéž geneologií své rodiny. Vyhledal informaci o svých předcích až třináct generací nazpět.

V našem rozhovoru John hovoří o svém původu a rodině i o združení Čechů v Oregonu.

Česká verze rozhovoru se chystá.

Tuesday, October 17, 2006

The latest episode, dated September 2006, is sort of a sound collage chronicling my experiments with sound growing up and comprising short segments taken from recordings from the various stages of my life.
In order for all my episodes to get to those who subscribe to this podcast, I think I need to post each episode separately. This posting features the Czech version of the episode in English which describes my interest in sound recordings and my reason for starting this podcast.

Saturday, September 30, 2006

I have just completed two new episodes of the Czechs in America podcast. Here is a bit about the content:

One episode describes my interest in sound recordings, beginning in grade school and continuing through today. In the same episode, I also discuss my reason for starting this podcast. The English version will be seperate from the Czech version.

The other new episode chronicles my experiments with sound growing up, and comprises short segments taken from recordings from the various stages of my life.

Part I, in Czech and a little more than three minutes long, highlights the earliest stage of my recording days. I selected two excerpts from Radio Praha Hřebenka, the pretend radio broadcast my sister and I created. I must have been about ten or eleven then. The first of the two tongue-in-cheek excerpts is meant to demonstrate how to have "natural fun." The second features an interview with an imaginary toy factory worker.

Part II, also in Czech, features an excerpt from my recording of second-graders during the time I was a chaperone for an afterschool club for young "pioneers", a communist youth-type organization. This recording is more than twenty-years-old. The children are asked what they'd like to be when they grow up. The most memorable responses are: "dump truck driver", "Indian", and "VB", short for veřejná bezpečnost, the communist term for a police officer.

Part III is a sound collage from my high school days in English, mocking the idea of working hard and making the big bucks in this "land of opportunity" where money grows on trees.

Part IV is more obscure than the others. It pokes fun at some of the awful professors I had in college. One can be heard discussing what he'll be having for breakfast. I juxtaposed this critique of my professors with the sounds of mysterious footsteps and gentle piano music. College was a time of extremes for me. Ecstatic highs (not drug-induced, mind you) and terrible lows as I learned a ton about myself and the world around me, living away from my family for the first time and not too long after immigrating to the U.S. The gentler portion of this segment shows the other side of my life at the time. The more intimate side, the side longing for affirmation and a soft place to fall.

The stars of Part V are some of the high school students I taught a couple of years back. They are all English language learners between fourteen and sixteen years of age. As you may or may not know, I am a teacher, whose passion is working with immigrants, whether they are adults or teens. Currently, I work as a high school ESL teacher.

Part VI features the voice of one of my favorite people, my one-year-old son Jonah.

***

Zrovna jsem dokončila dva nové díly podcastu Česi v Americe. Popíšu vám teď jejich obsah:

V jednom z dílů vyprávím o své vášni pro nahráváni zvukových záznamů, které se věnuji už od útlého věku. Ve stejném dílu také pohovořím o tom, proč jsem se vlastně rozhodla tento podcast založit. Českou i anglickou verzi si budete moci poslechnout zvlášť.

Další nový díl vás provede sbírkou nahrávek, které reprezentují několik částí mého života.

První část je v čestině a je vybraná z úplně prvotní kategorie nahrávek. Tehdy jsem se sestrou na kazetu natáčela pořady do naší dětské domácí rozhlasové stanice Radio Praha Hřebenka. Bylo mi tehdy asi deset nebo jedenáct. Nejdřív uslyšíte Chvilku smíchu nazvanou To jsi Ty a pak rozhovor s pracovnicí v továrně na hračky.

Druhá část, také v čestině, se skládá z úryvků nahrávky jiskřiček v druhé třídě, kterých jsme se s kamarádkou, jakožto vychovatelky, zeptalz, čím by chtěli být, až vyrostou. Tahle anketa se odehrála před více než dvaceti lety.

Třetí část je zvuková koláž ze střední skoly v angličtině. Posmívám se v ní pojmu, že v Americe si každý muže vydělat hordy peněz, jen když pěkně zamaká. Najdou se tu v té užasné zemi přece i ulice penězi vydlážděné.

Čtvrtá část je víc abstraktní. Dělám si v ní legraci z toho, jak strašní byli někteří z mých profesorů na vejšce. Jeden z nich je tu nahraný, jak nám popisuje, co si dává k snídani. Jako protiklad jsem k tomu připojila zvuk tajemných kroků a tichou hudbu na klavír. Vysoká škola pro mě byla dobou extrémů - úžasná extáze (ne ovšem drogami zpusobená, abyste si nemysleli) a hrozný citový propasti. Možná proto, že jsem poznávala svět a sama sebe, poprvé daleko a dlouhodobě od rodiny a ne tak dlouho po emigraci do Ameriky. Ta jemnější část tohoto úryvku vyjadřuje spíš vnitřní stránku mého života v té době. Tu intimnějsí stránku, která touží po pocitu něhy.

V páté části uslyšíte středoškoláky, které jsem před pár lety učila. Všichni jsou emigranti. Možná už tušíte, že jsem učitelka a miluju práci s emigranty, jak s dospělýma, tak s mládeží. V současné době učím angličtinu pro cizince na střední škole v Americe.

V šesté části se vám představí jeden můj oblíbenec, můj syn Jonáš, kteremu je teď jeden rok.

Wednesday, September 06, 2006

What listeners are saying/Co říkají posluchači:

(So far, I've gotten response from listeners in the Czech Republic, Canada and the U.S. - East Coast as well as the West Coast)
(Zatím se mi ozvali posluchači z České republiky, Kanady a Spojených států - východního i západního pobřeží)

"zajimavý rozhovor" - Interesting interview

"zaujalo mě to" - It caught my interest

"What a neat idea!" - Hezký nápad!

"I really like your podcast. It's a great concept and interesting." - Velice se mi líbí tvůj podcast. Je to vynikající koncept a podcast je zajimavý.

"That's fucking awesome... What a cool project." - To je ohromný... Super projekt.

"It's really good." - Je to velmi dobré.

"Good job and very interesting interviews thus far." - Výtečná práce a zatím velmi zajimavé rozhovory.

"Although your podcasts are not lessons, they are useful as learning aids because they are bilingual. I'm not advanced enough to understand most of the Czech, but the english version helps me pick out words I do know." - I když tvé podcasty nejsou lekce, jsou užitečné jako učební pomůcky, protože jsou dvojjazyčné. Nejsem tak pokročilá, abych rozuměla většině slov v tvém programu, ale anglická verze mi pomáhá se slovy, které neznám.

"I can't wait to see what your podcast has in store. Keep up the great work." - Nemůžu se dočkat, co dalšího přinese tvůj podcast. Jen tak dál.

Friday, September 01, 2006

A new episode of Czechs in America is here! The episode spotlights Jiri Fisher, an actor and producer for Voice of America. You can listen to the podcast by clicking here.

JIRI FISHER immigrated to the United States in 1980 after having spent twelve years as an actor in Czech theaters, television, radio, and films. In the U.S. he landed a principal role in the NBC soap opera, "Another World" and also played on CBS' "As the World Turns." On stage, among many other roles, he performed in the off-Broadway production of John Foster's play "Ceremony in Bohemia." This performance, as we learn in the interview, lead to his career as director and international broadcaster for Voice of America, the official international broadcasting service of the United States federal government. There he has received awards for excellence in programming. Currently, he is the Executive Producer for the West and South Asian division of Voice of America.

Nový díl podcastu Češi v Americe je tu! Představí se vám v něm herec a producent vysílání Hlasu Ameriky Jiří Fisher. Tento podcast si můžete poslechnout zde.

Jiří Fišer emigroval do Spojených států v roce 1980 po té, co dvanáct let jako herec působil v ceských divadlech, televizi, rozhlasu a filmu. V Americe dostal hlavní roli ve slavné telenovele "Another World" (Jiný svět) a hrál i v seriálu "As the World Turns" (Jak se země točí). Na jevišti si mimo jiné zahrál v "off-Broadway" hře dramatika Johna Fostera "Oslava v Čechách." Tato role, jak se dozvíme v rozhovoru, vedla k dlouhodobé kariéře v Hlasu Ameriky což je mezinárodní rozhlas a televize vlády Spoj. států. Jiří Fišer tam nyní pusobí jakožto šéf režisér vysílání pro Střední východ a byl již za kvalitu vysílání svého programu mnohokrát oceněn.

Thursday, August 10, 2006

By the end of this month, a new episode of Czechs in America will be out, ready for your enjoyment. The new episode will feature an interview with actor, producer, executive director of the Southwest Asian division of the international broadcasting service Voice of America, Jiri Fisher. Stay tuned!

Koncem měsíce vyjde nový díl podcastu Češi v Americe. Představí vám herce, producenta a šéf režiséra mezinárodního vysílání Hlasu Ameriky do jihozápadní Asie Jiřího Fishera. Už brzy se nového dílu dočkáte!

Wednesday, June 28, 2006

Yes! The first edition of my podcast, Czechs in America, is here!
You can listen to it by clicking here. Please send feedback to czechsinamerica@hotmail.com. I would like to thank Bottmanbros.com for hosting my podcast.

Hurá! Už je tady první díl podcastu Češi v Americe! Můžete si ho poslechnout kliknutím zde. Prosím posílejte své názory na adresu czechsinamerica@hotmail.com. Chtěla bych poděkovat firmě Bottmanbros.com za webhosting tohoto podcastu.

I would also like to credit the Czech singer and songwriter Jaromír Nohavica for the opening and closing music.

Chtěla bych se zmínit, že úvodní a závěrečná hudba jsou skladby Jaromíra Nohavici.

Saturday, June 10, 2006

The debut edition of Czechs in America is almost here! It should be ready for your enjoyment later this month. The first edition will feature an interview with my sister, an acclaimed New York-based Czech singer and songwriter Marta Topferova, whose music has been getting rave reviews and climbing world music charts internationally. Marta composes and performs songs inspired by the folk traditions of Cuba, Venezuela, Colombia, and Brazil and has performed in prestigious venues such as the United Nations, Carnegie Hall, The World Music Festival in Chicago, and the London Jazz Fesival. Marta's new album, Flor Nocturna, will be out this fall.

In the interview, Marta discusses her experience as a Czech immigrant, her first impressions of the U.S., her memories of the Czech Republic, what inspires her as an artist, and more.

For more information about Marta, visit her website martatopferova.com. Stay tuned to my insightful interview with Marta in the debut edition of my podcast, Czechs in America.

Premiéra podcastu Češi v Americe už se chystá! Budete si ji moct poslechnout již tento měsíc. V prvním vysílání uslyšíte rozhovor s oblíbenou českou zpěvačkou žijící v New Yorku Martou Topferovou, jejíž hudba, chválena mezinárodními kritiky, rychlostí šplhá na vrchol žebříčků v aréně světové hudby. Marta skládá a hraje písně inspirované folklorem Kuby, Venezuely, Kolumbie a Brazilie. Hrála už v řadě prestižních koncertních sálů, jako jsou například Spojené národy a Carnegie Hall v New Yorku, Festival světové hudby v Chicagu a Londýnský jazzový festival. Martino nové album, Flor Nocturna, vyjde na podzim.

V rozhovoru Marta vypráví o tom, co je to být Českým emigrantem v Americe a také o prvních dojmech z Ameriky, vzpomínkách z Česka, o tom, co jí inspiruje k tvorbě a o dalších tématech.

Více informací o Martě najdete na jejích webových stránkách martatopferova.com. Brzy na slyšenou při premiérovém vysílání podcastu Češi v Americe, kdy Vám prozradí zajímavosti ze svého života zpěvačka Marta Topferová.

Wednesday, May 17, 2006

Welcome to Czechs in America, a companion blog to the Czechs in America podcast, produced by Tereza Topferova. In this podcast, you can look forward to informative and inspiring interviews with Czechs living in the U.S., spotlights of interesting Czech-related organizations and events, as well as a bit about the history of Czech immigration to the U.S. More information, including a link to the debut podcast edition coming soon.

Vítám Vás na stránce patřící k podcastu Češi v Americe, založeného Terezou Topferovou. V tomto podcastu se můžete těšit na zajímavé rozhovory s Čechy, žijícími v USA a také na povídání o Českých organizacích, děních a dějinách emigrace Čechů do Spojených států. Více informací a odkaz na první vysílání pořadu Češi v Americe zde brzy najdete.