Saturday, June 10, 2006

The debut edition of Czechs in America is almost here! It should be ready for your enjoyment later this month. The first edition will feature an interview with my sister, an acclaimed New York-based Czech singer and songwriter Marta Topferova, whose music has been getting rave reviews and climbing world music charts internationally. Marta composes and performs songs inspired by the folk traditions of Cuba, Venezuela, Colombia, and Brazil and has performed in prestigious venues such as the United Nations, Carnegie Hall, The World Music Festival in Chicago, and the London Jazz Fesival. Marta's new album, Flor Nocturna, will be out this fall.

In the interview, Marta discusses her experience as a Czech immigrant, her first impressions of the U.S., her memories of the Czech Republic, what inspires her as an artist, and more.

For more information about Marta, visit her website martatopferova.com. Stay tuned to my insightful interview with Marta in the debut edition of my podcast, Czechs in America.

Premiéra podcastu Češi v Americe už se chystá! Budete si ji moct poslechnout již tento měsíc. V prvním vysílání uslyšíte rozhovor s oblíbenou českou zpěvačkou žijící v New Yorku Martou Topferovou, jejíž hudba, chválena mezinárodními kritiky, rychlostí šplhá na vrchol žebříčků v aréně světové hudby. Marta skládá a hraje písně inspirované folklorem Kuby, Venezuely, Kolumbie a Brazilie. Hrála už v řadě prestižních koncertních sálů, jako jsou například Spojené národy a Carnegie Hall v New Yorku, Festival světové hudby v Chicagu a Londýnský jazzový festival. Martino nové album, Flor Nocturna, vyjde na podzim.

V rozhovoru Marta vypráví o tom, co je to být Českým emigrantem v Americe a také o prvních dojmech z Ameriky, vzpomínkách z Česka, o tom, co jí inspiruje k tvorbě a o dalších tématech.

Více informací o Martě najdete na jejích webových stránkách martatopferova.com. Brzy na slyšenou při premiérovém vysílání podcastu Češi v Americe, kdy Vám prozradí zajímavosti ze svého života zpěvačka Marta Topferová.

7 comments:

Grandma Mary said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Grandma Mary said...

I messed up. I noticed comment in Czech, which makes me very curious????

t.t. said...

Good. Maybe you will tune in to my podcast to learn more! Glad this piqued your interest.

Johanka said...

Is Flor Nocturna going to be available for a paid download (at Calabashmusic or elsewhere) any time soon? I love the samples so much and am curious to have it all! :-)

t.t. said...

Johanko,

I'm not sure. I'll let you know if I find out. Thanks for your interest. Did you listen to the podcast?

Johanka said...

Of course I did. A ukázky si pouštím v jednom kuse. :-)

t.t. said...

Johanko, Marta's music can be purchased and downloaded via iTunes. Also via the National Geographic website.