Friday, March 20, 2009

the gender gap, here and there

Metro, a Prague daily, today reported that Czech women earn, on average, 22% less than their male counterparts with the same jobs. However, the gap widens for women between the ages of 35 and 44, who earn 40 percent less than men in identical professions. This is according to a survey by the employment agency Profesia, which conducts salary surveys in the Czech Republic and Slovakia.

For comparison, in the U.S., in 2004, women earned 23.5% less than men, according to the the U.S. Census Bureau.

***

Pražský deník Metro dnes zveřejnil zprávu, že ženy v České republice si vydělávají v průměru o 22 procent méně než muži ve stejných povoláních. Mezera mezi platy mužů a žen dosahuje ale až 40. procentního rozdílu pro ženy ve věku od 35 do 44. O tom informovala firma Profesia, která nabízí služby zaměstnanosti a provádí průzkumy mezd v České republice a na Slovensku.

Pro porovnání, podle statistik Americké vlády ve Spojených státech si ženy v roce 2004 vydělávaly o 23,5 procent méně než muži.

No comments: