Sunday, March 08, 2009

organic farming on an upward trend in the Czech Republic

I'm always tearing the Czechs apart on my blog. Here is something positive for change.

Last year, the number of organic food producers in the Czech Republic grew from 169 to 422. Organically farmed land now takes up about 350.000 ha, which equals more than 8 percent of total farm land. That's more than a 20 percent increase from 2007.

The demand for organically-grown goods and organic food-stuffs is also increasing despite the higher-than-conventional food cost. 39 percent of consumers buy organic products, and of that number, 14 percent shop organic regularly, or at least once a week.

***

Počet registrovaných výrobců biopotravin loni vzrostl z 169 na 422. Ekologicky se v Česku hospodaří na bezmála 350.000 hektarech a podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy přesáhl osm procent. Výměra orné půdy, na které rolníci hospodaří ekologicky, se loni zvýšila o 20 procent na více než 35.000 hektarů.

Stejně jako zájem o ekologické zemědělství roste v ČR poptávka po biopotravinách, i když je jejich cena většinou vyšší. Biopotraviny kupuje 39 procent spotřebitelů, z toho 14 procent pravidelně, tedy alespoň jednou týdně.

Source: Denik.cz

No comments: